top of page
Theses on Geoethics

Raquel Serrano Canseco (2022)

Proposta d'aplicació de la geoètica a l'ensenyament universitari a partir d'un dilema geoètic com a estudi de cas

Tutors: Joan Poch Serra i Francesc Bellaubí
Grau de Geología Facultat de Ciències, Universitat Autònoma de Barcelona, pp. 22. (In Catalan)

Resum:

L'objectiu del treball és demostrar la utilitat de la geoètica per ser aplicada a l’ensenyament universitari mitjançant un estudi de cas a la conca minera potàssica de la Catalunya central en relació als problemes de subsidència del Barri de l’Estació de Sallent de Llobregat (Bages). L’estudi de la problemàtica de la subsidència provocada per les activitats mineres en relació a la geologia no han estat suficient per arribar a un punt d’equilibri entre la societat i la mineria. Es suggereix el dilema geoètic com un nova metodologia per estudiar diferents situacions possibles, plantejant diferents escenaris: tragèdia, preservació, geoenginyeria i concertació.
L’aplicació del dilema geoètic confronta valors, actituds i solucions per diferents situacions descrivint quantitativament els escenaris i proposant un territori resilient on la mineria i la preservació del medi natural no siguin activitats excloents.
Aquest estudi de cas constitueix un exemple d’aplicació pràctica de la geoètica amb la finalitat d’incloure-la al Grau de Geologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. D’aquesta forma es fan recomanacions per atendre el compromís de la pròpia Universitat d’implantar competències ètiques en el Grau.

 

Download (open access)

bottom of page